แกร็บ เปิดตัวบริการทางเดียวกันไปด้วยกัน (โซเชียลคาร์พูลลิ่ง) ครั้งแรกของประเทศไทย

grab3rdyear1

แกร็บ (Grab) ผู้นำแพลตฟอร์มด้านการขนส่งชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศเปิดตัว แกร็บฮิทช์ (GrabHitch) หรือบริการทางเดียวกันไปด้วยกัน (โซเชียลคาร์พูลลิ่ง) ครั้งแรกของประเทศไทยในระบบทดลอง (เบต้า) โดยการเปิดตัวบริการใหม่ในครั้งนี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นของแกร็บในการช่วยยกระดับระบบขนส่งทางบกของประเทศ โดย แกร็บฮิทช์ (GrabHitch) คือบริการที่เอื้อให้ผู้ขับขี่ที่มีที่โดยสารเหลือในรถสามารถเลือกรับส่งผู้โดยสารรายอื่นที่จะไปในเส้นทางเดียวกันและต้องการบริการรับส่งแบบถึงที่ในราคาประหยัดได้ โดยการเปิดตัวในครั้งนี้ยังถือเป็นการเริ่มต้นการดำเนินธุรกิจของบริษัท แกร็บ ประเทศไทยในปีที่ 4 อย่างสดใส เช่นเดียวกับ 3 ปีที่ผ่านมา ที่บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งในบริการเรียกรถโดยสารและการรับส่งพัสดุภัณฑ์

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนตุลาคม 2559 จำนวนการใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มของแกร็บ ซึ่งประกอบไปด้วยแกร็บแท็กซี่ แกร็บคาร์ แกร็บไบค์ (เดลิเวอรี่) และแกร็บเอ็กซ์เพรซมีการเติบโตเฉลี่ยถึง 17 เท่า และจำนวนสมาชิกผู้ขับขี่ของแกร็บนั้นก็มีอัตราการเติบโตสูงถึง 6 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ปัจจุบัน แกร็บเป็นผู้ให้บริการเรียกรถโดยสารผ่านแอพพลิเคชั่นที่มีพื้นที่การให้บริการสูงสุดในประเทศไทย ครอบคลุมถึง 7 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี (พัทยา) ขอนแก่น ภูเก็ต และ อุบลราชธานี

ในโอกาสนี้ นายยี วี แตง ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย บริษัท แกร็บ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่แกร็บมีอัตราการเติบโตทางธุรกิจสูง และเราจะยังคงมุ่งมั่นมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ชาวไทยทุกคน โดยในโอกาสที่เรากำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย แกร็บจะยังคงสานต่อการดำเนินธุรกิจของเราภายใต้กลยุทธ์สำคัญ คือการมอบบริการขนส่งแบบรับส่งถึงจุดหมายที่ปลอดภัยในราคาที่เหมาะสม และช่วยให้ผู้ขับขี่มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงมี

 

คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ แกร็บก็จะยังคงมุ่งสนับสนุนภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงบรรเทาปัญหาการจราจรของประเทศ”

ในโอกาสที่แกร็บดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเข้าสู่ปีที่ 4 แกร็บ ได้เดินหน้าขยายบริการให้หลากหลายขึ้นไปอีก ด้วยการเปิดบริการ แกร็บฮิทช์ (GrabHitch) ซึ่งเป็นบริการรับส่งถึงจุดหมายรูปแบบใหม่ล่าสุด โดยในขั้นต้น แกร็บฮิทช์ จะเปิดให้บริการในระบบทดลอง (เบต้า) ในเขตกรุงเทพฯ ก่อน ทั้งนี้ การเปิดตัวบริการ แกร็บฮิทช์ ถือว่ามีความสอดคล้องกับความพยายามของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาการจราจรและลดจำนวนผู้ใช้บริการขนส่งมวลชนที่มีจำนวนมากในชั่วโมงเร่งด่วนอีกด้วย

“ปัจจุบันกรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีการจราจรติดขัดสูงสุดเป็นอันดับที่ 2 ของโลก เนื่องจากต้องรองรับรถยนต์ส่วนบุคคลกว่า 4 ล้านคันต่อวัน1 ยิ่งไปกว่านั้น รถยนต์ส่วนบุคคลที่วิ่งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ จำนวนมากก็มีผู้โดยสารไม่เต็มคันรถ ซึ่งแท้จริงแล้ว รถเหล่านี้สามารถช่วยรับผู้โดยสารที่กำลังจะเดินทางไปยังจุดหมายเดียวกันได้ แกร็บจึงได้นำเสนอบริการแกร็บฮิทช์ เพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคลสามารถค้นหาและช่วยรับส่งผู้โดยสารรายอื่นไปยังที่หมายเดียวกันได้ และผู้โดยสารทุกคนยังสามารถร่วมหารค่าโดยสารได้อีกด้วย” คุณวีร์ จารุนันท์ศิริ กรรมการฝ่ายธุรกิจและบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท แกร็บ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว “แกร็บ เชื่อมั่นว่าผู้ขับขี่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมช่วยแก้ปัญหาการจราจรได้”

 

แกร็บฮิทช์กับการช่วยลดปัญหาการขนส่งสาธารณะ

* ช่วยลดความหนาแน่นของผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ: คนกรุงเทพฯ ที่ต้องใช้บริการขนส่งมวลชนในการเดินทางนั้นมักนิยมใช้บริการรถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน และรถประจำทาง และบ่อยครั้งที่พวกเขาต้องเผชิญกับปัญหาความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนของวันทำงาน ซึ่งบริการแกร็บฮิทช์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางที่สามารถช่วยลดความหนาแน่นของผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ และมอบประสบการณ์การเดินทางที่น่าพึงพอใจให้กับทุกๆ คน

* ลดอัตราการเป็นเจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคล และลดปัญหาการจราจรติดขัด: ท้องถนนของกรุงเทพฯ ในปัจจุบันนั้นรองรับรถยนต์ได้ไม่ถึง 2 ล้านคัน แต่รถยนต์ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ นั้นมีจำนวนมากถึง 9 ล้านคัน ซึ่งแกร็บมีเป้าหมายที่จะช่วยลดจำนวนรถยนต์ส่วนบุคคลบนท้องถนนของกรุงเทพฯ ผ่านบริการแกร็บฮิทช์ ซึ่งจะเป็นบริการที่ช่วยให้ผู้คนจำนวนมากสามารถเดินทางด้วยกันจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้โดยไม่ต้องใช้รถยนต์ส่วนตัว

 

จุดเด่นของบริการแกร็บฮิทช์

แกร็บฮิทช์เป็นบริการที่จะมาช่วยเติมเต็มช่องว่างในตลาดประเทศไทย โดยนำเสนออีกหนึ่งบริการที่มีราคาค่าโดยสารอยู่ระหว่างบริการแท็กซี่และบริการขนส่งมวลชน อาทิ รถไฟ รถประจำทาง และรถตู้ ผู้โดยสารที่ต้องการบริการรับส่งแบบถึงที่ในราคาประหยัดสามารถเลือกใช้แกร็บฮิทช์ โดยผู้ขับขี่สามารถแบ่งปันพื้นที่โดยสารในรถของพวกเขาแก่ผู้โดยสารรายอื่นๆ ที่ต้องการไปทางเดียวกันเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยสรุป ประโยชน์ของแกร็บฮิทช์มีดังนี้:

* ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์: แกร็บฮิทช์เป็นบริการสำหรับทุกคน จึงถือเป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้โดยสารและผู้ขับขี่จะได้พบปะกับผู้คนใหม่ ๆ และอาจสามารถสร้างมิตรภาพใหม่ ๆ กับคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันได้ สมาชิกผู้ขับขี่และผู้โดยสารอาจจะเป็นกลุ่มคนที่ใช้เส้นทางเดียวกันบ่อย ๆ เช่น เดินทางไปยังที่ต่างๆ ในเขตเดียวกันหรือเดินทางจากเขตชานเมืองเข้าสู่ใจกลางเมือง ยกตัวอย่างเช่น คน 2 คู่ที่เดินทางไปชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์เดียวกัน เพื่อนร่วมงานที่อาศัยอยู่ใกล้กันซึ่งสามารถเฉลี่ยค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปทำงานด้วยกันได้ หรือแม้แต่นักช้อปที่ต้องการเดินทางไปห้างสรรพสินค้าห้างเดียวกันหรือกลับไปหมู่บ้านเดียวกัน

* ราคาที่เป็นมิตรยิ่งขึ้น: เนื่องจากแกร็บฮิทช์ไม่ใช่บริการที่มุ่งเน้นผลกำไร ผู้โดยสารแต่ละคนจึงถูกกำหนดให้ชำระค่าโดยสารขั้นต่ำเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ขับขี่ ทั้งนี้ อัตราค่าใช้บริการแกร็บฮิทช์จะถูกกำหนดตายตัวที่ 50 บาท โดยไม่กำหนดจุดหมายและระยะทาง แกร็บฮิทช์ จึงเป็นบริการที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่มีความจำเป็นต้องเดินทางระยะไกล เนื่องจากผู้ขับขี่สามารถรับผู้โดยสารเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ และผู้โดยสารก็สามารถเดินทางอย่างสะดวกสบายในรถยนต์ส่วนบุคคล โดยจ่ายค่าโดยสารในอัตราเฉลี่ยที่ถูกกว่าอัตราปกติ

* ความสะดวกสบายในการใช้บริการ: ผู้โดยสารสามารถจองใช้บริการแกร็บฮิทช์ล่วงหน้าได้ จึงช่วยให้ผู้ขับขี่มีเวลาวางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้มากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ขับขี่ยังสามารถเลือกรับผู้โดยสารในจุดนับพบที่สะดวกเดินทางไปรับ หรือไปยังจุดหมายและในเวลาเดินทางที่ตรงกับความต้องการได้

* ความปลอดภัย: เพื่อช่วยสร้างกลุ่มผู้สนับสนุนแนวคิดคาร์พูลลิ่งในประเทศไทย ผู้ขับขี่และผู้โดยสารแกร็บฮิทช์ สามารถเรียกใช้บริการนี้ผ่านบัญชีเฟซบุ๊คของตนได้ ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนเห็นข้อมูลของกันและกัน และทราบได้ว่าพวกเขามีเพื่อนในเฟซบุ๊คร่วมกันบ้างหรือไม่ โดยสมาชิกผู้ขับขี่และผู้โดยสารยังสามารถระบุความต้องการเดินทางกับบุคคลที่เป็นเพศเดียวกันได้อีกด้วย

เพื่อเสริมมาตรฐานความปลอดภัย เจ้าของรถยนต์ที่ต้องการเป็นผู้ขับขี่แกร็บฮิทช์จะถูกกำหนดให้ส่งใบขับขี่ รูปถ่าย ของตนและรถยนต์ รวมถึงรายละเอียดของรถยนต์ นอกจากนี้ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารจะได้รับการตรวจสอบผ่านระบบให้การประเมินของแกร็บ

ผู้ขับขี่และผู้โดยสารแกร็บฮิทช์สามารถเลือกใช้ฟังก์ชั่นเสริมความปลอดภัยมากมายในแอพลิเคชั่นแกร็บได้ อาทิ ‘Share My Ride’ เพื่อติดตามเส้นทางการเดินทางแบบเรียลไทม์ รวมถึงสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

* สัมผัสกับบริการที่หลากหลายของแกร็บ: ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการทั้งหมดของแกร็บที่มีในประเทศไทย ทั้งแกร็บแท็กซี่ แกร็บคาร์ แกร็บไบค์(เดลิเวอรี่) แกร็บเอ็กซ์เพรส และแกร็บฮิทช์ได้จากแอพลิเคชั่นแกร็บ ในปัจจุบัน ผู้ใช้บริการแกร็บ 1 ใน 4 ใช้บริการมากกว่า 1 อย่าง ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงมีทางเลือกในการใช้บริการที่หลากหลาย และยังสามารถจองใช้บริการต่างๆ ได้ตามต้องการ   ในทางกลับกัน ผู้ขับขี่แกร็บฮิทช์ จะได้รับประโยชน์มากขึ้นจากจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการให้บริการ

 

ขั้นตอนการใช้บริการแกร็บฮิทช์

ผู้ใช้บริการสามารถจองใช้บริการแกร็บฮิทช์ได้ล่วงหน้าตั้งแต่ 15 นาที ถึง 7 วัน เพียงใส่ตำแหน่งที่ต้องการให้ผู้ขับขี่มารับและจุดหมายที่ต้องการจะไป ระบบจะแจ้งทั้งสมาชิกผู้ขับขี่และผู้โดยสารเมื่อมีผู้ขับขี่พร้อมให้บริการและมีผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการในเส้นทางที่ตรงกัน

ค่าโดยสารแกร็บฮิทช์มีอัตราตายตัวที่ 50 บาทโดยไม่กำหนดระยะทาง โดยค่าโดยสารไม่ได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อการแสวงหาผลกำไร แต่เป็นอัตราที่แกร็บพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมกับต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผู้ขับขี่ อาทิ เช่น ค่าน้ำมันและค่าเสื่อมสภาพรถ ทั้งนี้ ผู้โดยสารแกร็บฮิทช์สามารถชำระค่าบริการด้วยเงินสดหรือผ่านระบบแกร็บเพย์โดยไม่ต้องใช้เงินสดผ่านทางแอพพลิเคชั่นแกร็บได้ตามต้องการ

 

ขั้นตอนการสมัครเป็นผู้ขับขี่แกร็บฮิทช์

ผู้ขับขี่ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ขับขี่แกร็บฮิทช์ได้ผ่านแอพพลิเคชั่นแกร็บในเวลาไม่กี่นาที เพียงกดไอคอน “Drive” ใต้ไอคอน “GrabHitch” และทำตามข้อกำหนดที่ระบุ ซึ่งจะกำหนดให้ผู้ขับขี่ส่งเอกสารที่จำเป็นสำหรับการสมัครผ่านแอพพลิเคชั่น

โดยเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย ผู้ขับขี่แกร็บฮิทช์ จะถูกนำเข้าสู่ฟังก์ชั่นการสร้างเส้นทางการเดินทาง ซึ่งต้องระบุจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางรวมถึงเวลาการเดินทาง แอพพลิเคชั่นแกร็บจะส่งข้อความเตือนผู้ขับขี่เมื่อมีผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปยังจุดหมายในเวลาเดียวกับที่ได้ระบุไว้

การเปิดให้บริการ

 

แกร็บฮิทช์ เปิดให้บริการแล้วในเขตกรุงเทพฯ ผู้ขับขี่ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2559 จะได้รับ 50 บาทเพิ่มจากค่าโดยสารที่จะได้รับจากผู้โดยสาร และผู้โดยสารแกร็บฮิทช์ สามารถนั่งแกร็บฮิทช์ ฟรี! เพียงใส่โปรโมชั่นโค้ด “GHFREE” ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 ธันวาคม ศกนี้

 

แกร็บ มุ่งมั่นที่จะมอบบริการการเดินทางและขนส่งที่หลากหลาย เพื่อตอบทุกความต้องการด้านราคา ทุกเวลา และทุกรูปแบบความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นบริการแกร็บแท็กซี่ แกร็บคาร์ แกร็บฮิทช์ แกร็บไบค์ (เดลิเวอรี่) และแกร็บเอ็กซ์เพรส

 

Advertisements

เกี่ยวกับ moothan
อัพเดทข่าวสารที่น่าสนใจด้านเทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ สำหรับคนรุ่นใหม่ Hotmail : itmoomoo@hotmail.com Gmail : itmoomoo@gmail.com Twitter : @itmoomoo ******สามารถอ่านแล้วแบ่งปัน หรือแชร์ข่าวสาร อันเป็นประโยชน์ไปยังบุคคลที่ต้องการได้******

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: