ไทยพาณิชย์ แจ้งปิดพัฒนาระบบ ATM ชั่วคราว เพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้งานด้วยประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น


SCB_ATM-Off-2016

ธนาคารไทยพาณิชย์ จะปิดระบบ ATM ชั่วคราวทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ถึง เวลา 05.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559 เพื่อพัฒนาระบบและเพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรมผ่านเครื่อง ATM ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

ทั้งนี้ การปิดระบบ ATM ดังกล่าว จะส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการบัตร ATM และบัตรเดบิต ผ่านทุกช่องทางของธนาคารไทยพาณิชย์ และ ATM ต่างธนาคารได้ รวมถึงการชำระค่าสินค้าและบริการที่เครื่องรูดบัตร ณ ร้านค้า

สำหรับบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์ยังสามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการที่เครื่องรูดบัตร ณ ร้านค้าได้ตามปกติ แต่ไม่สามารถเบิกเงินสดล่วงหน้าได้ในทุกช่องทาง

ด้านบริการInternet Banking (Easy Net), Mobile Banking (Easy App) และ UP2ME ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมโอนเงินไปยังบัญชีภายในธนาคารไทยพาณิชย์ได้ตามปกติแต่ไม่สามารถโอนไปต่างธนาคาร

ธนาคาร ขอความกรุณาลูกค้าวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า โดยหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีการปิดระบบ และขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้ ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร.0 2777 7777

จ๊อบไทย เผย 5อันดับสายอาชีพในตำแหน่งผู้บริหารที่มีเงินเดือนเริ่มต้นสูงสุด


Deputy Secretary Daniel Poneman, U.S. Department of Energy

จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) เผย 5 อันดับสายอาชีพในตำแหน่งผู้บริหารที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปมีเงินเดือนเริ่มต้นสูงสุด โดยอันดับหนึ่งได้แก่ ผู้บริหารจัดการทั่วไป และผู้บริหารด้านบัญชี การเงินที่มีรายได้ต่อเดือนเริ่มต้นตั้งแต่ 200,000 บาท อันดับที่สอง ได้แก่ผู้จัดการฝ่ายการผลิตที่มีรายได้ต่อเดือนเริ่มต้นตั้งแต่ 180,000บาท ตามด้วยอันดับสาม ได้แก่ ผู้จัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้จัดการฝ่ายขายที่มีรายได้ต่อเดือนเริ่มต้นเท่ากันที่ 150,000 บาท อันดับสี่ ได้แก่ หัวหน้าวิศวกรที่มีรายได้ต่อเดือนเริ่มต้นที่ 130,000 บาท และอันดับห้าคือหัวหน้าโปรแกรมเมอร์ที่มีเงินเดือนเริ่มต้น 120,000 บาทขึ้นไป

ทั้งนี้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอมสามารถใช้ระบบการหางานอย่างละเอียด (Advanced Search) ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกสายอาชีพได้อย่างอิสระกับตัวเลือกที่ครอบคลุมกว่า 40 สายงาน ในประเภทของธุรกิจกว่า 40 ประเภท ครอบคลุมทั่วประเทศไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) โทรศัพท์ 02-353-6999 หรือเข้าไปที่ http://www.jobthai.com

นางสาวแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการเว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) กล่าวว่า ปัญหาการค้นหาตัวเองไม่พบของคนรุ่นใหม่เป็นหนึ่งในประเด็นที่น่าเป็นห่วงของสังคมไทยซึ่งจากผลสำรวจวิจัยของทางจ๊อบไทยดอทคอม ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ และแคร์เรียวีซ่า พบว่า นิสิต นักศึกษา เพียง       50 เปอร์เซ็นต์ ที่คิดว่าตนเองพบอาชีพที่ต้องการแล้ว ซึ่งเป็นปัญหาที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ควรให้ความสนใจและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้ โดยหนึ่งในประเด็นที่มีการตั้งคำถามที่น่าสนใจคือ เด็กไทยใช้เวลาเรียนในห้องเรียน และเรียนพิเศษมากเกินไปจนไม่มีเวลาออกไปใช้ชีวิตเพื่อค้นหาตัวเองหรือไม่

ทั้งนี้ หากพูดถึงปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเส้นทางอาชีพแล้วนั้น คงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเรื่องรายได้ ค่าตอบแทน ต้องอยู่ในอันดับต้นๆ ของตัวแปรสำคัญในการตัดสินใจ จ๊อบไทยดอทคอม ในฐานะผู้นำด้านการหางาน สมัครงาน จึงได้ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสายอาชีพของผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์ตั้งแต่10 ปีขึ้นไปที่มีเงินเดือนเริ่มต้นสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่

  • อันดับ 1 ผู้บริหารจัดการทั่วไปและผู้บริหารด้านบัญชี การเงิน มีรายได้ต่อเดือนเริ่มต้นที่ 200,000 บาท
  • อันดับ 2 ผู้จัดการฝ่ายการผลิตมีรายได้ต่อเดือนเริ่มต้นที่ 180,000 บาท
  • อันดับ 3ผู้จัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้จัดการฝ่ายขายมีรายได้ต่อเดือนเริ่มต้นเท่ากันที่ 150,000บาท
  • อันดับ 4 หัวหน้าวิศวกรมีรายได้ต่อเดือนเริ่มต้นที่ 130,000 บาท
  • อันดับ 5หัวหน้าโปรแกรมเมอร์มีรายได้ต่อเดือนเริ่มต้นที่120,000 บาท

นางสาวแสงเดือน กล่าวต่อว่า จากผลสำรวจข้างต้นจะเห็นว่าสายอาชีพด้านผู้บริหารจัดการทั่วไป และผู้บริหารทางด้านบัญชี การเงิน สามารถทำรายได้ได้สูงสุด ทั้งนี้ก็เนื่องจากทั้ง 2 สายอาชีพดังกล่าวล้วนมีบทบาทและมีความจำเป็นในองค์กรเป็นอย่างมากโดยเฉพาะทางด้านการบริหารจัดการเพราะต้องใช้ทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานอย่างรอบด้าน เพื่อให้สามารถจัดการกับภาพรวมของบริษัทพร้อมทั้งสร้างผลกำไรจากการลงทุนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันสายบัญชี การเงินก็เปรียบเสมือนเป็นส่วนตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่าย รายได้ขององค์กร รวมถึงการบริหารจัดการเรื่องภาษีซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สถานะทางการเงินขององค์กรเข้มแข็ง ซึ่งต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางที่พร้อมด้วยประสบการณ์การทำงานในสายอย่างเชี่ยวชาญ

อย่างไรก็ตาม ทุกสายอาชีพต่างมีความจำเป็นที่แตกต่างกันออกไป โดยหากจะประสบความสำเร็จในสายอาชีพใดสายอาชีพหนึ่งแล้วนั้นต้องหมั่นพัฒนาฝีมือและเพิ่มขีดความสามารถของตนเองอยู่เสมอเพื่อเป็นแรงผลักดันไปสู่ความสำเร็จซึ่งหากสามารถค้นพบเส้นทางอาชีพที่ใช่สำหรับตนเองได้เร็วเท่าไหร่ ก็จะทำให้สามารถมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้ประสบความสำเร็จในจุดหมายที่ตั้งไว้ได้เร็วมากขึ้นเท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอมสามารถใช้ระบบการหางานอย่างละเอียด (Advanced Search) ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกสายอาชีพได้อย่างอิสระกับตัวเลือกที่ครอบคลุมกว่า 40 สายงาน ในประเภทของธุรกิจกว่า 40 ประเภท ครอบคลุม ทั่วประเทศไทย โดยในปัจจุบันจ๊อบไทยดอทคอมมีอัตรางานที่อัพเดทมากกว่า 80,000 อัตรา นางสาวแสงเดือน กล่าวทิ้งท้าย

เอเซอร์ คว้า 4 ขุนพลลูกหนังร่วมทีม Ozone Predator Superstar พร้อมหนุนกีฬาอีสปอร์ตเติบโต


Print

Print

เอเซอร์ เดินหน้าลุยศึกกีฬาอีสปอร์ต คว้า 4 ขุนพลลูกหนังฟอร์มทีมนักกีฬาอีสปอร์ตในนาม Ozone Predator Superstar จัดเต็มทั้งอุปรณ์เกมมิ่งสำหรับการฝึกซ้อม มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชื่นชอบ พร้อมให้การสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ตให้เติบโตมากขึ้น

นายนิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “เอเซอร์เริ่มเข้ามามีบทบาทในกีฬาอีสปอร์ตมาเป็นเวลากว่า 2 ปีแล้ว ในฝั่งของผุ้เล่นที่มีเอเซอร์ได้ฟอร์มทีมขึ้นมาและให้การสนับสนุนทั้งในเรื่องของโค้ชในการฝึกสอน อุปกรณ์ฝึกซ้อมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านของฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาฝีมือของนักกีฬาฯ ให้ก้าวไปสู่การแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ระดับโลก ควบคู่ไปกับการผลักดันนักกีฬาฯ เอเซอร์ได้ร่วมกับพันธมิตรในการสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยแพลต์ฟอร์ม Acer Predator Arena เปิดโอกาสให้แก่กลุ่มสตาร์ทอัพสู่การเป็นเจ้าของกิจการด้วยเงินลงทุนที่สามารถเลือกขนาดของกิจการได้ รวมไปถึงร่วมสนับสนุนในการแข่งขันอีสปอร์ตต่างๆ ที่พันธมิตรได้จัดขึ้น

“ในวันนี้เอเซอร์ได้ให้การสนับสนุนทีม Ozone Predator Superstar ซึ่งนักกีฬา 4 ใน 6 ท่าน เป็น ขุนพลนักเตะทีมชาติไทย และนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียง ประกอบด้วย นายธีราทร บุญมาทัน, นายชนาธิป สรงกระสินธ์, นายนฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม และนายสุเชาว์ นุชนุ่ม ส่วนนักกีฬา อีก 2 ท่าน คือ นายธเนศ โฆษิตวุฒิโสภณ และนาย ปัณฑ์นัทธ์ เผือกทอง โดยมีนายอัครวัฒน์ ศิริการณ์ เป็นผู้จัดการทีม เอเซอร์ได้ให้การสนับสนุนทั้งในด้านค่าใช้จ่ายในการแข่งขันในแต่ละทัวร์นาเมนต์ อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมที่เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเกมมิ่งอย่าง Predator G9 สำหรับทีม Ozone Predator Superstar จะเป็นทีมที่น่าจับตามอง เป็นทีมที่จะช่วยผลักดันให้กีฬาอีสปอร์ตของประเทศไทยเติบโตมากขึ้น และช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชื่นชอบ หรือผู้ที่กำลังก้าวเข้าสู่แวดวงของกีฬาอีสปอร์ต เนื่องจากทั้ง 4 ท่านเป็นนักฟุตบอลที่มีตารางการซ้อม และตารางการแข่งเยอะมาก ซึ่งนับเป็นความท้าทายในเรื่องของการจัดการ การวางแผนการบริหารเวลาในการฝึกซ้อม นอกจากนี้เอเซอร์ในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนกีฬาอีสปอร์ตมีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนแก่นักกีฬาประเภทต่างๆ ที่มีความสนใจ และพร้อมที่จะพัฒนาให้ก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเช่นกัน” นายนิธิพัทธ์ กล่าวเสริม

นายอัครวัฒน์ ศิริการณ์ ผู้จัดการทีม Ozone Predator Superstar กล่าวว่า “สำหรับผู้เล่นในทีม Ozone Predator Superstar ทั้ง 6 ท่าน เป็นนักกีฬาที่ผู้ติดตามเกม point blank รู้จักกันเป็นอย่างดี มีผู้ติดตามผลงานจำนวนมาก จนเมื่อทั้ง 6 ท่านได้ฟอร์มทีมขึ้นมาก็สร้างความฮือฮาในวงการ และช่วยสร้างการรับรู้ของการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตที่แตกต่างจากผู้เล่นทั่วไป ในด้านของการฝึกซ้อมของทีม เรามีการจัดตารางการซ้อมตามเวลาว่างจากการฝึกซ้อมฟุตบอลของแต่ละท่าน เพื่อวางแผน ฝึกซ้อมร่วมกัน ทั้งการซ้อมแบบออฟไลน์ที่มีเวลาเราจะมาเจอกัน รวมไปถึงการซ้อมแบบออนไลน์ ทีมมีการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นและสม่ำเสมอโดยตลอด ทั้งนี้ทางทีมมีความมุ่งมั่นว่าจะต้องเป็นทีมชั้นนำในอันดับท็อป 5 ในปีนี้ให้ได้

นายธีราทร บุญมาทัน กัปตันทีม Ozone Predator Superstar และกัปตันทีมฟุตบอลทีมชาติไทย กล่าวว่า “สำหรับการเข้ามาสู่การเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเริ่มต้นมาจากความชอบเล่นเกม Point Blank ที่จะใช้เวลาว่างจากการฝึกซ้อมฟุตบอลมาเล่น จนได้เจอกับผู้เล่นคนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ชนาธิป สรงกระสินธ์,
นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม และสุเชาว์ นุชนุ่ม จนได้ร่วมกันฟอร์มทีม Ozone Predator Superstar ขึ้นมา โดยมีเอเซอร์เป็นผู้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทางด้านเกมมิ่งอย่าง Predator G9 มาใช้ในการฝึกซ้อม การเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตไม่ได้ต่างจากการการเป็นนักกีฬาฟุตบอล กีฬาอีสปอร์ตก็ต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อม เพื่อฝึกทักษะในการเล่น สำหรับผมการบริหารเวลาเพื่อฝึกซ้อมกับทีม เพื่อที่จะคว้าโอกาสเข้ารอบไปแข่งขันในทัวร์นาเม้นต์ต่างๆ นับเป็นความท้าทายในการเปิดประสบการณ์ใหม่ทางด้านกีฬา”.

นายชนาธิป สรงกระสินธ์ สมาชิก ทีม Ozone Predator Superstar และกัปตันทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ชุดปรีโอลิมปิคกล่าวว่า “สำหรับผมการเล่นเกมคือการผ่อนคลายความเครียด จากการฝึกซ้อม ผมเล่นเกมส์ Point Blank จากการชักชวนของพี่อุ้ม ธีราทร ผมจะเป็นพวกเสือซุ่ม ชอบเล่นในตำแหน่ง ซุ่มยิง(Sniper) การเล่นเกมสำหรับผมเป็นการฝึกประสาทสัมผัสด้วย อีกอย่างยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ อันดีกับเพื่อนด้วย ระยะทางไม่ใช่ปัญหา เราสามารถนัดซ้อมและแข่งขันกันโดย ผม พี่ซัน (ธเนศ) แชมป์(ปัณฑ์นัทธ์) อยู่กรุงเทพ พี่อุ้ม(ธีราทร) พี่กบ (สุเชาว์) ต้น(นฤบดินทร์) อยู่บุรีรัมย์ ก็สามารถออนไลน์มาซ้อมมาแข่งขันกันได้”

facebook แนะนำบริการวิดีโอเดสทิเนชั่นใหม่ พร้อมเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ๆ บน Facebook Live


fb1

Facebook แนะนำบริการวิดีโอเดสทิเนชั่นใหม่ พร้อมเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ๆ บน Facebook Live   ชวนร่วมแบ่งปันด้วยวิดีโอถ่ายทอดสดจาก วู้ดดี้ มิลินทจินดา  ทูนหัวของบ่าว  Nina BeautyWorld และ Phol Food Mafia-พลพรรคนักปรุง ที่จะช่วยเชื่อมต่อชาวไทยกับประสบการณ์ไลฟ์ คอนเทนต์ที่สำคัญต่อทุกคน

Facebook Live เป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้ผู้คน บุคคลที่มีชื่อเสียง และเพจต่างๆ แชร์ประสบการณ์ผ่านวิดีโอถ่ายทอดสดให้กับเพื่อนและแฟนๆ ของพวกเขาบน Facebook ได้ เสมือนนำเอาไลฟ์ทีวีมาไว้ในกระเป๋าของคุณ นับตั้งแต่ที่เราได้เปิดตัว Facebook Live เพียงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เราได้เห็นวิดีโอที่น่าสนใจและตื่นตาตื่นใจเป็นจำนวนหลายล้านวิดีโอจากผู้ใช้ทั่วทุกมุมโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย และเราก็รับทราบความต้องการของชุมชนว่า พวกเขาต้องการช่องทางใหม่ๆ ในการค้นหา รับชม และแบ่งปันวิดีโอแบบไลฟ์มากขึ้น ดังนั้น วันนี้ เราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศการใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆ อีกมากมายของ Facebook Live เพื่อผลักดันให้ฟีเจอร์นี้เป็นเดสทิเนชันใหม่ของวิดีโอบนมือถือ อาทิ Live สำหรับกรุ๊ปและอีเวนท์ต่างๆ ปุ่ม Live Reactions ฟิลเตอร์ใหม่ๆ และแผนที่การรับชม Live แบบเรียลไทม์ (Live Map)

ผู้คนต่างให้ความสำคัญกับการประสบการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างที่รับชมวิดีโอถ่ายทอดสดร่วมกัน โดยเราทราบว่าผู้คนรับชมวิดีโอถ่ายทอดสดนานกว่าวิดีโอธรรมดาทั่วไปถึงสามเท่า เมื่อเร็วๆ นี้เราจึงเปิดทางเลือกใหม่ในการเชิญเพื่อนเข้ามาร่วมรับชมการถ่ายทอดสด เพื่อให้ผู้คนเข้าชมวิดีโอถ่ายทอดสดกับเพื่อนๆ ได้ง่ายขึ้น เรายังทราบอีกว่าผู้คนต้องการพื้นที่พิเศษสำหรับค้นหาวิดีโอโดยเฉพาะ ดังนั้น วันนี้ เราจึงเริ่มเปิดการใช้งานบริการวิดีโอเดสทิเนชั่นใหม่ สำหรับผู้ใช้ไอโอเอสและแอนดรอยด์ โดยสามารถเข้าใช้บริการวิดีโอนี้ จาก

แถบวิดีโอ ตรงปุ่ม Navigation บริเวณตรงกลางด้านล่างของระบบ iOS และบริเวณกลางด้านบนของระบบแอนดรอยด์

โดยอัพเดทใหม่ๆ เหล่านี้จะรวมอยู่ในวิดีโอเดสทิเนชั่นด้วย:

  • ฟีดวิดีโอ: ฟีดจะรวบรวมเอาวิดีโอที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ ณ ขณะนั้นจากทั่วโลก วิดีโอถ่ายทอดสดจากผู้คนและเพจที่คุณติดตาม วิดีโอไลฟ์แนะนำที่เราหวังว่าจะเหมาะกับคุณ และวิดีโออื่นๆ ที่อยู่ในแวดวงความสนใจของคุณ
  • ค้นหาวิดีโอ: ค้นหาวิดีโอถ่ายทอดสดได้ที่ด้านบนของ Navigation
  • ปุ่ม “Go Live”: เริ่มถ่ายทอดสดวิดีโอได้โดยตรงจากแถบวิดีโอ เพียงกดปุ่ม Go Live ด้านบนของฟีด

เรายังทราบอีกว่า บางครั้งผู้คนต้องการถ่ายทอดสดให้กับกลุ่มคนที่มีความสนใจตรงกันหรือคล้ายคลึงกัน ดังนั้นเราจึงเปิดตัวฟังก์ชั่นในการถ่ายทอดสดใน Facebook Groups และถ่ายทอดสดใน Facebook Events ด้วยจำนวนผู้ใช้งาน Facebook Group มากกว่าหนึ่งพันล้านคนในแต่ละเดือน ซึ่งใช้แพลตฟอร์มในการเชื่อมต่อกับสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญ ตั้งแต่เรื่องการเลี้ยงดูลูก การออกกำลังกาย ไปจนถึงสัตว์เลี้ยงต่างๆ เราหวังว่าความสามารถใหม่ในการถ่ายทอดสดและการรับชมการถ่ายทอดสดใน Groups จะช่วยสร้างการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นกับชุมชนต่างๆ ที่มีความสนใจร่วมกัน

fb3นอกจากการเปิดตัวพื้นที่ใหม่ในการค้นหาและแบ่งปันวิดีโอถ่ายทอดสดบน Facebook แล้ว เรายังขอแนะนำฟีเจอร์ใหม่ที่จะต่อยอดให้ Facebook Live อินเทอร์แอคทีฟและตรงกับตัวตนของแต่ละคนมากขึ้น ด้วย Live Reactions และ Live filters  Live Reactions นั้นเปิดโอกาสให้ผู้รับชมวิดีโอแสดงความรู้สึกแบบเรียลไทม์ ระหว่างการถ่ายทอดสดได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็น reactions ลักษณะเดียวกันกับที่เปิดตัวในฟีดข่าว ผู้ชมสามารถเลือกกดปุ่ม Love (รัก) Haha (ฮ่าๆ) Wow (ว้าว) Sad (เศร้า) หรือ Angry (โกรธ) ได้ โดย reactions เหล่านี้จะปรากฏอยู่ด้านบนของวิดีโอในลักษณะเรียลไทม์และหายไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ถ่ายทอดสดและผู้รับชมสัมผัสได้ว่า ผู้คนรู้สึกอย่างไรในช่วงเวลาต่างๆ ระหว่างการถ่ายทอดสด เรายังต้องการที่จะสร้างเครื่องมือ                   ครีเอทีฟใหม่ๆ ให้กับวิดีโอถ่ายทอดสดอีกด้วย เริ่มต้นจากชุด Live filters พื้นฐานทั้ง 5 ฟิลเตอร์ ที่จะช่วยให้ผู้ถ่ายทอดสดออกแบบวิดีโอได้ในแบบของตัวเอง

fb2

ท้ายสุด เรากำลังทดสอบการใช้งาน Live Map ภายใน Facebook ซึ่งจะช่วยให้คุณค้นหาวิดีโอถ่ายทอดสดที่กำลังเผยแพร่อยู่ทั่วโลก เราได้รับแรงบันดาลใจจากผู้ให้บริการถ่ายทอดสดระดับโลกมากมาย และเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ Live Map สามารถใช้งานได้บนเดสก์ท็อป เพื่อให้คุณสำรวจได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบนโลกบ้างในขณะนี้

วู้ดดี้ มิลินทจินดา ผู้ดำเนินรายการทอล์คโชว์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในยุคนี้ ได้ใช้ฟีเจอร์ Facebook Live อย่างเต็มรูปแบบ และจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ #24live ไลฟ์ฟีดสุดพิเศษบน Facebook ในวันที่ 7 เมษายน ตั้งแต่เวลา 19.00-20.00 น. ซึ่งเขาจะนำแฟนๆ ท่องไปรอบๆ กทม. ด้วยมอเตอร์ไซค์คู่ใจ เพื่อส่งต่อภาพความงดงามและสีสันอันศิวิไลซ์ของเมืองหลวงประเทศไทยแห่งนี้

ย้อนกลับไปตั้งแต่เดือนที่ผ่านมา วู้ดดี้ได้นำพาแฟนเพจ กว่า 5.4 ล้านคน ไปรับชมบรรยากาศเบื้องหลังสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ระหว่างการทำงานของเขาด้วยการนำเสนอไลฟ์วิดีโอทุกๆ วัน ลองติดตามกิจกรรมสุดชิลของวู้ดดี้นอกจอโทรทัศน์ ไปกับพูลปาร์ตี้สุดมันส์กับทีม S2O และรับชมวิดีโอถ่ายทอดสดหนูน้อยเรย์สุดน่ารัก ลูกชายของเซเลบริตี้ทาทา ยัง เป็นครั้งแรกผ่าน Facebook Live

คุณยังสามารถติดตามเพจ Facebook อื่นๆ อีกมากมายของประเทศไทย และพบกับคอนเทนต์แปลกใหม่สุดสนุกมากมาย ที่เพจต่างๆ แบ่งปันให้กับผู้ติดตามและแฟนๆ ผ่าน Facebook Live

คุณนัชญ์ ประสพสิน เจ้าของแฟนเพจคนรักแมวชื่อดัง ทูนหัวของบ่าว ที่ถ่ายทอดเรื่องราวเจ้าแมวทั้งสิบตัวของเธอ ให้กับแฟนเพจกว่าสามล้านคนอยู่เป็นประจำ เธอยังถ่ายทอดสดส่งตรงจากงาน Singapore Pet Expo 2016 และระหว่างทริปการเดินทางที่ประเทศสิงคโปร์นั้น เธอยังส่งต่อไลฟ์วิดีโอจากร้านคาเฟ่แมว และพิพิธภัณฑ์แมวอีกด้วย

Nina Beauty World แบ่งปันความลับเกี่ยวกับความสวยความงามและเคล็ดลับการแต่งตัวกับกลุ่มแฟนและผู้ติดตามของเธออยู่เสมอ และเมื่อเร็วๆ นี้ เธอนำเสนอไลฟ์ฟีดเกี่ยวกับทริปวันหยุดของเธอที่ประเทศญี่ปุ่น ให้กับแฟนๆ ซึ่งเธออัพเดทไลฟ์วิดีโอใหม่ๆ จากประเทศญี่ปุ่นทุกวัน

สำหรับผู้ชื่นชอบด้านอาหาร คุณพลจาก Phol Food Mafia ได้ยั่วน้ำลายแฟนๆ ด้วยไลฟ์วิดีโอที่นำเสนอภาพเมนูอาหารที่เต็มไปด้วยความสร้างสรรค์และน่าเอร็ดอร่อย ล่าสุดเขาเพิ่งอัพเดทวิดีโอถ่ายทอดสดเพื่อรีวิวร้านคาเฟ่แห่งหนึ่ง ในกทม. ซึ่งรวมถึงบาริสต้าที่วาดลวดลายเสิร์ฟกาแฟสดๆ สุดประณีตและขนมหวานสุดแสนน่าลิ้มลอง

เรามีความยินดีที่เห็นผู้คนใช้งาน Facebook Live อย่างเยี่ยมยอดและสร้างสรรค์มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน และเรามีความมุ่งมั่นที่จะสรรค์สร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุด สำหรับทุกคนที่ต้องการรับชม แบ่งปัน และมีส่วนร่วมกับวิดีโอถ่ายทอดสดบน Facebook

เอไอเอสขยายเครือข่าย 4G ครบ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ แล้ววันนี้


ais1เอไอเอส ปักธง ผู้นำ 4G ตัวจริง  จุดพลุ ขยายเครือข่าย 4G ครบ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ แล้ววันนี้  หลังใช้เวลาเพียง 3 เดือน ตอกย้ำ หัวใจมุ่งมั่นเพื่อลูกค้าเสมอ

นายปรัธนา ลีลพนัง รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด เอไอเอส กล่าวว่า “วันนี้ เอไอเอสพร้อมประกาศให้บริการ AIS 4G ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทยแล้ว โดยใช้เวลาขยายเครือข่ายสั้นที่สุดเพียง 3 เดือน หลังจากได้รับใบอนุญาต เมื่อเดือน ธ.ค. 58 ที่ผ่านมา นับเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยและโลก ที่ใช้เวลาในการขยายเครือข่ายเร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมา นอกจากนี้ ยังเดินหน้าพัฒนาเครือข่าย 4.5G ในพื้นที่กรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความเร็วสูงสุดถึง 1 Gbps ภายในเดือน เม.ย. นี้ อย่างแน่นอน เหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึงหัวใจที่มุ่งมั่นของชาวเอไอเอส ในการส่งมอบบริการ 4G ที่มีคุณภาพดีที่สุดให้แก่คนไทยเสมอมา    นับจากนี้ไป เรายังคงเดินหน้าพัฒนาคุณภาพเครือข่ายในมิติต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยงบลงทุนที่เตรียมไว้ราว 40,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ มีลูกค้ามอบความไว้วางใจเลือกใช้บริการ AIS 4G ADVANCED แล้วถึงกว่า 6 ล้านราย ถือเป็นความสำเร็จและเป็นกำลังใจสำคัญยิ่ง สำหรับชาวเอไอเอส ที่จะไม่หยุดนิ่งในการมุ่งมั่นพัฒนาบริการทุกด้านให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ”

ดีแทคเผยลูกค้าพอใจเน็ตเวิร์กสูงขึ้น 30% ใน 3 เดือน หลังขยายเครือข่าย Super 4G ครอบคลุม 50 จังหวัด


imageดีแทคพร้อมเตรียมแผนรองรับการใช้งานลูกค้า ให้เที่ยวอย่างสบายใจ ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ชู Super 4G ลุยต่อเนื่องทั่วประเทศ ขยาย 4G บน 1800 MHz ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 50 จังหวัด และ 4G บน 2100 MHz ในทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้วภายในไตรมาสแรก เผยผลสำรวจดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้ง network perception ของลูกค้าดีแทคและลูกค้าทั่วไป และความพอใจเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กของลูกค้าดีแทค (net promoter score) ทั้งนี้ลูกค้าโดยได้รับประสบการณ์ใช้งานดียิ่งขึ้นทั้งคุณภาพและบริการพร้อมทั้งสนับสนุนดีแทคเพิ่มมากขึ้น ดีแทคพร้อมเตรียมแผนรองรับการใช้งานลูกค้า ให้เที่ยวอย่างสบายใจ ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้ามอบแพ็กเกจ Roam like home ที่ให้ลูกค้าสามารถใช้งาน ทั้ง โทร ออก รับสาย รับส่ง SMS และ ดาต้า ได้ไม่จำกัดในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้เปิดบริการเพิ่มที่ประเทศออสเตรเลีย ประเทศกัมพูชา และจะตามมาด้วยพม่า และมาเลเซีย ต่อยอดจากแพ็กเกจ non stop data roaming ที่ให้ลูกค้าสามารถใช้งานดาต้าในต่างประเทศได้ต่อเนื่องตลอดวัน ใน 60 ประเทศทั่วโลก ให้ลูกค้าเดินทางสบายใจ ไร้กังวลเรื่องเน็ตรั่ว เพราะสามารถควบคุมการใช้งานได้ตลอดการเดินทาง และยังพร้อมให้ลูกค้าใช้งาน 4G โรมมิ่ง ได้แล้วกับ 78 โอเปอร์เรเตอร์ใน 54 ประเทศทั่วโลก เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่จะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันหยุดนี้ พร้อมชูเทคโนโลยีล่าสุด WiFi Calling ซึ่งเปิดให้บริการใช้ได้จริงแล้ว ทำให้ลูกค้าดีแทคสามารถใช้งานวอยซ์ด้วยสมาร์ทโฟนเมื่อเชื่อมต่อกับสัญญาณ WiFi เพื่อโทรเข้า-ออก เปลี่ยนสัญญาณ WiFi ทุกที่ทั่วโลก ให้เป็นสัญญาณโทรศัพท์ดีแทค สามารถใช้งานได้ฟรี อีกทั้งลูกค้า dtac BLUE MEMBER ยังได้สัมผัสได้ถึงความใส่ใจตลอด 24 ชั่วโมง กับ ‘BLUE CARE’ ที่ให้ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้า

นางสาวปริศนา รัตนสุวรรณศรี ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาดธุรกิจโพสต์เพด บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า ““ดีแทคขยายบริการ Super 4G ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล และจังหวัดอื่น เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น นครสวรรค์ ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี มากกว่า 50 จังหวัด และ ได้ขยายพื้นที่ 4G บน 2100 MHz ในทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้วภายในไตรมาสแรก โดยดีแทคยังได้ตั้งเป้าขยาย 4G ให้ครอบคลุมทุกอำเภอ 878 อำเภอทั่วประเทศไทย ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 ทำให้ขณะนี้ลูกค้าดีแทคสามารถใช้งาน 4G ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ อย่างมั่นใจ

นอกจากนั้น ดีแทคได้เปิดให้บริการเทคโนโลยีจาก 4G ล่าสุด WiFi Calling หรือ VoWiFi เป็นรายแรกในไทย พลิกโฉมการโทรรูปแบบใหม่บนโครงข่าย 4G โดยมีลูกค้าให้ความสนใจกันมากมายนับหมื่นรายในช่วงเปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการ บริการนี้จะทำให้ลูกค้าดีแทคสามารถใช้งานวอยซ์ด้วยสมาร์ทโฟนเมื่อเชื่อมต่อกับสัญญาณ WiFi เพื่อโทรเข้า-ออก เปลี่ยนสัญญาณ WiFi ให้เป็นสัญญาณโทรศัพท์ดีแทค ทำให้รองรับการใช้งานแม้อยู่ในจุดที่สัญญาณเข้าถึงยาก หรือแม้อยู่ต่างประเทศก็สามารถโทรออกและรับสายได้เหมือนอยู่ไทย ไม่ต้องผ่านโรมมิ่ง โทรหาได้ทั้งเบอร์บ้านหรือมือถือ และคิดค่าบริการตามแพ็กเกจการโทรปกติที่สมัครใช้งานอยู่แล้วไม่ต้องจ่ายค่าแพ็กเกจเพิ่ม บริการนี้ เพื่อลูกค้าดีแทคเท่านั้น

ปัจจุบันดีแทคคือผู้ให้บริการโรมมิ่งรายเดียวที่ให้ลูกค้าสามารถใช้งาน ทั้ง โทร ออก รับสาย รับส่ง SMS และ ดาต้าแบบไม่จำกัด ใน ประเทศ สหรัฐอเมริกา บนแพ็กเกจ Roam like home ในราคา 2000 บาท ต่อ 7วัน ซึ่งได้ผลตอบรับดีเยี่ยม โดยในปีที่ผ่านมาจำนวนลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจนี้เพื่อไปใช้งานในประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นถึง 30% ดีแทคจึงได้ขยายประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการการใช้งานบริการโรมมิ่งบนแพ็กเกจ Roam like home ที่ประเทศออสเตรเลีย และประเทศกัมพูชา เป็นที่เรียบร้อย ประเทศมาเลเซีย และประเทศพม่าก่อนสงกรานต์นี้ และจะขยายไปประเทศอื่นๆอีกเพิ่มเติม”

นอกจากนี้ดีแทคยังได้จัดแคมเปญพิเศษสำหรับลูกค้าดีแทคทั้งระบบรายเดือนและระบบเติมเงินที่มียอดใช้งานโรมมิ่ง ในช่วงระหว่างวันที่ 1เมษายน ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2559 สามารถรับสิทธิ์ลุ้นแพ็กเกจทัวร์ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและกัมพูชา ทั้งหมด 6 รางวัล มูลค่าถึง กว่า 8 แสนบาท ทั้งนี้ลูกค้าสามารถสมัครแพ็กเกจก่อนออกเดินทางได้เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ผ่านทางดีแทค คอลล์ เซ็นเตอร์ โทร. 1678 หรือ ที่ ศูนย์บริการดีแทคทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ที่ http://www.dtac.co.th/ir ประกาศผลผู้โชคดีใน วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ผ่านทาง http://www.dtac.co.th/ir สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแพ็กเกจทัวร์สามารถระบุเวลาเดินทางได้ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2560 และหากขณะที่อยู่ต่างประเทศ เกิดพบปัญหาการใช้งานโรมมิ่งสามารถติดต่อ ดีแทค คอลล์ เซ็นเตอร์ ได้ที่โทร. +662-202-8100 ฟรี! ตลอด24ชั่วโมง สำหรับเบอร์ลูกค้าดีแทคและแฮปปี้เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.dtac.co.th/IR

สำหรับลูกค้า BLUE MEMBER ยังได้สัมผัสได้ถึงการดูแลจากดีแทคตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมด้วยความห่วงใย จาก BLUE CARE อาทิ ด้าน Life Care (Accident Insurance) ที่มอบแผนประกันภัยความคุ้มครอง กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วโลก ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงถึง 1 ล้านบาท และด้าน Roadside Assistance บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนทั่วประเทศโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง ด้าน SIM Replacement บริการจัดส่งซิมทดแทนภายใน 24 ชม. กรณีซิมการ์ดชำรุดหรือสูญหายในประเทศ และด้าน Roaming Assistance บริการช่วยเหลือ ให้คำแนะนำและแก้ปัญหาการใช้งานตลอดการเดินทางด้วย call free service +662 202 8100 และจัดส่งซิมทดแทน กรณีซิมการ์ดชำรุดหรือสูญหายในต่างประเทศ และบริการรถรับ-ส่ง จากที่พักถึงสนามบิน และบริการใหม่ล่าสุดจาก Skootar เมสเซ็นเจอร์ส่วนตัวฟรี ในวงเงิน 300 บาท สำหรับ ส่งเอกสาร พัสดุ เก็บเช็ค วางบิล สำหรับลูกค้า BLUE MEMBER Personal Service โทร. *1806 และสามารถติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกมากมายได้ทาง http://www.dtac.co.th/dtacreward และ dtac reward Line official account”

จ๊อบไทย เปิดตัว “รีช” คอมมิวนิตี้สำหรับคนทำงาน


image
“จ๊อบไทยดอทคอม” (JobThai.com) เปิดตัวเซคชั่น “รีช” (REACH) คอมมิวนิตี้สุดพิเศษสำหรับคนทำงานที่จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแบ่งปันความรู้ และแชร์เรื่องราวดีๆมีคุณภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับความสามารถในการทำงานทั้งคนและองค์กร รวมถึงช่วยสร้างแรงบันดาลใจและช่วยให้คนทำงานทุกคนพบเส้นทางชีวิตของตนได้ โดยแบ่งเป็นหมวดต่างๆ ได้แก่ CAREER & TIPS, LIFESTYLE, INSPIRATION, HR, และ JOBS UPDATE
นางสาวแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการเว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) กล่าวว่า จ๊อบไทยดอทคอมมีแนวคิดที่ต้องการเป็นมากกว่าสื่อโฆษณาหางาน แต่ต้องการเป็นเพื่อนผู้ใช้งานตลอดชีวิตการทำงาน เซคชั่น รีช (REACH) นี้จึงถูกสร้างขึ้นมาเป็นคอมมิวนิตี้สุดพิเศษสำหรับคนทำงานในฐานะความเป็น “ศูนย์กลาง” การแบ่งปันความรู้ และแชร์เรื่องราวดีๆมีคุณภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาความรู้ ยกระดับความสามารถในการทำงานทั้งคนและองค์กร รวมถึงช่วยสร้างแรงบันดาลใจและช่วยให้คนทำงานทุกคนพบเส้นทางชีวิตของตนได้ ซึ่งจ๊อบไทยได้จัดให้มีการรวบรวมข้อมูล ความรู้ และเคล็ดลับการใช้ชีวิตดีๆ จากทั่วทุกมุมโลกมาแบ่งปันให้คนไทยได้อ่าน ประกอบไปด้วย 5 หมวด ดังนี้
• CAREER & TIPS – เป็นหมวดที่รวบรวมข้อมูลและเคล็ดลับในการทำงานมากมาย ที่จะทำให้ผู้อ่านสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองและประสบความสำเร็จในการทำงานได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถเลือกอ่านตามความสนใจ ไม่ว่าจะเป็น เทคนิคในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงาน หรือเคล็ดลับในการบริหารจัดการการทำงาน อาทิ 6 หลักการที่คนคิดจะเป็น Start Up ต้องจำให้ขึ้นใจ หรือ 10 สิ่งที่คุณต้องทำเมื่อยังหางานไม่ได้เสียที
• LIFESTYLE – เป็นหมวดที่จ๊อบไทยดอทคอมได้รวบรวมเรื่องราวที่เป็นเทคนิค เคล็ดลับที่น่าสนใจในการดำรงชีวิตให้มีความสุขแบบง่ายๆ รวมไปถึงเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสนิยมในปัจจุบันมาแบ่งปันให้ได้อ่านกันอย่างครบเครื่อง เพื่อให้ผู้อ่านมีความสุขกับการทำงานและมีชีวิตที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี การเงิน สุขภาพ อาหาร ท่องเที่ยว และเรื่องพิเศษ อาทิ 7 รายจ่ายที่ควรควบคุมเพื่อให้เงินเดือนของคุณไม่รั่วไหล หรือ 5 พฤติกรรมเสี่ยงตอนเช้าที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของคุณตลอดทั้งวัน
• INSPIRATION – เป็นอีกหนึ่งหมวดสำคัญที่ได้หยิบยกเอาเรื่องราวดีดีที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานและการใช้ชีวิต เพื่อให้ผู้อ่านคิดบวก (Positive Thinking) และก้าวไปสู่ความสำเร็จ ผ่านการเล่าเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างชื่อดังระดับโลก มาให้ผู้เข้าชมได้เลือกอ่านกันได้ตามความชอบและความสนใจ อาทิ เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของ บิลล์ เกตส์ หรือ 5 ประโยคเด็ดของ Richard Branson สร้างแรงบันดาลใจให้คนทำงาน
• HR – เป็นหมวดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานขององค์กรและบริษัทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล โดยข้อมูลล้วนเป็นประโยชน์และสามารถนำไปพัฒนา ต่อยอด เพื่อสร้างองค์กรให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพได้ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกบุคคลเข้าทำงาน การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร โดยตัวอย่างบทความที่ทางจ๊อบไทยดอทคอมได้รวบรวมมาได้แก่ 3 เหตุผลที่เงินเดือนไม่สามารถดึงดูดคนที่มีความสามารถได้ หรือ 6 วิธีทำให้ผู้สมัครงานรู้สึกผ่อนคลายขณะสัมภาษณ์งาน
• JOBS UPDATE – เป็นหมวดที่มีการรวบรวมงานจากจ๊อบไทยดอทคอมและจัดเป็นกลุ่มเพื่อให้สามารถหางานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ผ่านการแบ่งกลุ่มตามปัจจัยต่างๆในการหางานอย่างชัดเจน อาทิ งานตามจังหวัด งานตามสายอาชีพ งานตามเส้นทางรถไฟฟ้าและระบบขนส่งสาธารณะ รวมไปถึงการอัพเดทเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับการหางานไว้มากมาย อาทิ 10 สาขาอาชีพยอดนิยมที่เป็นที่ต้องการสูงที่สุด ในเส้นทาง BTS สายสุขุมวิท หรือ 5 อันดับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ที่มีตำแหน่งงานมากที่สุด
นางสาวแสงเดือน กล่าวเพิ่มเติมว่า เซคชั่น รีช ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแชร์ความรู้และเรื่องราวดีดีเพื่อยกระดับคนทำงานทุกระดับ โดยนอกจากเซคชั่นดังกล่าว จ๊อบไทยดอทคอมยังได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่จบใหม่และกำลังค้นหาตัวตน หรือค้นหางานที่ตรงตามความสามารถ ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ Career Ready Guide, Career Ready Boot Camp และ Career Ready Expo ซึ่ง จ๊อบไทยดอทคอมจะเดินทางไปจัดกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ ถึงสถานศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อทำความใกล้ชิดและอำนวยความสะดวกกับกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด
อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้นำทางด้านการหางานอันดับหนึ่งของประเทศไทย จ๊อบไทยดอทคอมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า เซคชั่น รีชนี้ จะตอบโจทย์ความต้องการรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของทั้งคนหางานและองค์กร บริษัทต่างๆได้เป็นอย่างดี โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงคอมมิวนิตี้ดังกล่าวได้ทั้งทางไอคอนในหน้าเว็บไซต์หลักของจ๊อบไทยดอทคอม หรือทาง Jobthai.com/reach นางสาวแสงเดือน กล่าวทิ้งท้าย

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.